Svenska Läkaresällskapet startar program för asylsökande läkare

Svenska Läkaresällskapet startar program för asylsökande läkare från länder utanför EU.

Svenska Läkaresällskapet startar program för asylsökande läkare från land utanför EU