Om oss

Vi är ett kunskapscenter som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Mötet mellan vårdpersonal och patienter i det mångkulturella Stockholm innebär både utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Det här centret finns till för att stötta dig i utmaningarna och hjälpa dig vidareutvecklas i din yrkesroll. 

Det gör vi genom utbildningar i olika former, rådgivning, handledning och konsultation. Du kan också gå med i något av våra nätverk för olika professioner inom vården.

Vad betyder "transkulturellt"?

Ordet "transkulturellt" syftar just på att mycket av centrets arbete handlar om kulturmöten, om att försöka förstå varandra även när vi har olika språk, religion eller kulturella traditioner.

Våra kompetenser

Vi kan transkulturell psykiatri, hälso-, sjukvård och tandvård. Våra hälsokommunikatörer vägleder personer med migrationsbakgrund om hälsa och levnadsvanor på deras eget språk. Dessutom arbetar vi för att främja hälsosamma vanor och minska övervikt hos gravida och barn bland samma grupper.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som arbetar inom Region Stockholm, både offentliga och privata vårdgivare. 
Dessutom samarbetar vi med regionens kommuner, skolors elevhälsa och Arbetsförmedlingen.

Du som arbetar i en annan region är också välkommen till våra utbildningar, de på plats, de digitala och de som finns på webben.

Mål 

  • Stärka vårdpersonalen i transkulturella frågor. Det gör vi genom att erbjuda utbildning i olika former, handledning, samordning och metodutveckling.

  • Främja hälsa och förebygga ohälsa bland nyanlända och personer med bristande kunskaper i svenska språket. Då kan vi också främja deras möjligheter att integreras, utbilda sig och delta i arbetslivet. Det gör vi genom att erbjuda hälsokommunikation.

Vision

En god och jämlik hälsa för alla länets invånare. Att alla, oavsett ursprung, har inflytande över sina liv och kan välja hälsosamma levnadsvanor. Att alla som söker vård bemöts och behandlas på lika villkor och med respekt för deras integritet.