Boka hälsokommunikation

Hälsokommunikationen består av en rad ämnen som tar upp hälsa och hälsovård ur olika perspektiv. Välj ett ämne eller flera, utifrån deltagarnas behov.

Kontakta oss när du vill boka hälsokommunikation, men också för att få veta mer eller diskutera vilka ämnen som kan vara viktiga för just dina deltagare. 

 • Respektive ämne är uppdelat på en, två eller tre träffar. 
 • Tid per träff: två timmar.

Allergier (en träff)

Tre miljoner av Sveriges befolkning lever med allergi, astma eller annan överkänslighet. Allergi är vår största folksjukdom men går att lära sig hantera.

 • Vad är allergi
 • Symtom på allergi
 • Vanliga allergiframkallande faktorer
 • Tips för dig med allergi
 • Astma hos barn

Barnets rättigheter (en träff)

Egna svåra och traumatiska upplevelser kan göra att man som förälder blir mer spänd och reagerar på småsaker. Då behöver föräldrar och barn ibland stöd – vad kan kommunen erbjuda? Och hur ser man på barnens mänskliga rättigheter i Sverige?

 • FN:s barnkonvention 
 • Svensk lagstiftning till skydd för barn
 • Omvårdnad utan fysisk eller psykisk bestraffning

Egen vård (en träff) 

Egenvård är sådant du gör själv för att må bättre vid vanliga och okomplicerade sjukdomar eller skador. Det kan också vara åtgärder på rekommendation av vårdpersonal.

 • Vad kan du göra vid förkylning och feber? Förstoppning och magsjuka? Sömnsvårigheter? Tandproblem?
 • Barnsäkerhet – undvik olyckor inom- och utomhus
 • Undvik smitta och se till att ha ett husapotek

E-hälsa och digitala tjänster (en träff)

En praktisk träff om hur man får tillgång till vård och kan ta hand om sin hälsa genom digitala tjänster. Exempelvis nå 1177 via mobilen för att söka relevant information och även kommunicera med vårdpersonal. 

 • Boka tid samt förnya recept
 • Läsa sin journal och beställa kopia på den
 • Få allmän rådgivning
 • Hitta information om sjukdomar, symtom, behandlingar och vårdmöjligheter.
 • Sköta sina barns (under 13 år) vårdärenden genom egen inloggning

Familjehälsa (två träffar)

Bra relationer i familjen – och mellan föräldrarna – har en positiv inverkan på barnens hälsa och utveckling. Hur är det att vara förälder i ett nytt land och hur ser man på barns fostran här? Vad kan föräldrarnas syn på den nya miljön innebära för barnen?

 • Att vara förälder
 • Barnens fysiska och psykiska hälsa
 • Så fungerar socialtjänstlagen

Hitta rätt i svensk sjukvård (en träff)

Hälso- och sjukvården är till för alla människor i samhället, men det kan vara svårt att förstå hur den är organiserad och hur man kontaktar vårdgivare.  

 • Så fungerar hälso- och sjukvård i Sverige
 • Få medicinsk rådgivning via 1177
 • Olika vårdgivare – primärvård, sjukhus, akut vård och specialiserad vård
 • Patientavgifter – vad kostar det att få vård?

Hälsa och mediciner (en träff) 

För att må bättre är det viktigt att följa läkarens ordinationer, men vad kan hända om man inte gör det? 

 • Ibland skriver läkaren inte ut antibiotika, vad beror det på?
 • Hur fungerar antibiotika och vad är antibiotikaresistens?
 • Vad är apodos och dess fördelar?
 • Kan man missbruka läkemedel?
 • Vad gör vi med gammal medicin? 

Hälsosamma levnadsvanor (tre träffar)

Vad ska vi äta och dricka för att må bra, och vilka livsmedel bör vi undvika? Att vi rör på oss regelbundet, vad betyder det för vårt fysiska och psykiska mående? Och hur påverkar alkohol, tobak och droger vår hälsa, på kort och lång sikt?

 • Bra mat för en hälsosam vardag
 • Fysisk aktivitet – vad fungerar för mig?
 • Tobak, alkohol och narkotika

Migration och hälsa (en träff)

Hälsa är inte enbart frånvaro av sjukdom i kropp och själ. Flera faktorer påverkar vårt mående, som boende, arbete, ekonomi, relationer och livsstil. Vad kan jag göra för att må så bra som möjligt?

 • Migration och hälsa – hur hänger de ihop?
 • Fysisk hälsa – hur ska jag hand om mitt fysiska mående?
 • Psykosocial hälsa – hur påverkas vi av vår livssituation?

Munhälsa och tandvård (en träff)

”Munnen är som en spegel av kropp och själ, livsvillkor och daglig tillvaro."

 • Vanliga munproblem karies, tandlossning och inflammation i tandköttet och hur de uppstår
 • Barn och munhälsa
 • Så skyddar du dig bäst och förebygger problem i munnen
 • Tandvårdsersättning, tandvårdsbidrag och regionens tandvårdsstöd

Psykisk ohälsa (två träffar)

Den som lämnar sitt hemland lämnar ofta även släkt, vänner,  arbetet, sitt språk, välkända traditioner och normer. Ofrivillig migration – flykt – är särskilt påfrestande. Trauma, sorg och tungsinthet är svårt att hantera, men kan också upplevas skamligt. Vilken hjälp finns att få?

 • Riskfaktorer under migrationsprocessen
 • Hur hantera depression, nostalgi, trauma och PTSD
 • Stress – positiv och negativ 
 • Skapa goda sömnrutiner 

Reproduktiv hälsa (två träffar)

Handlar reproduktiv hälsa bara om graviditet? Vem ska man fråga om stöd före och efter förlossning respektive abort? Hur väljer man preventivmedel? Vad kan man göra åt mensvärk? 

 • Kvinnohälsa (menscykel, graviditet och klimakterium)
 • Preventivmedel
 • Abort

Sexuell hälsa (en träff)

God sexuell hälsa bidrar till vårt fysiska, psykiska, känslomässiga och sociala välbefinnande. Den baseras på flera faktorer, varav rätten att bestämma över sin egen kropp och sexualitet är grundläggande. Vad mer påverkar den sexuella hälsan och hur pratar vi med varandra om sex?

 • Könsidentitet – vad handlar det om?
 • Olika sexuella läggningar 
 • Förebygg riskfaktorer (via vaccination, cellprov, screening)
 • Våra sexuella rättigheter

Ungas hälsa (två träffar)

Ungas utmaningar kan handla om stress, studierna, psykiska påfrestningar, kulturfrågor, relationer och familjesituationer. Har unga motsträviga förväntningar från föräldrar och samhälle försvåras deras naturliga identitetssökande. Ibland behövs extra stöd och verktyg att hantera det som är svårt.

 • Psykisk hälsa, stress och sömnvanor
 • Sexuell hälsa
 • ANT (alkohol, narkotika och tobak)
 • Spelvanor

Vaccination mot TBE (en träff)

Även om vissa sjukdomar är sällsynta i Sverige är flera av dem allvarliga – vaccin ger ett bra skydd mot smittsamma sjukdomar. Vad är TBE och hur blir jag smittad? Vilka är symptomen, vart vänder jag mig och när?

 • Att vaccinera sig mot TBE 
 • Borrelia i korthet

Våld i nära relationer (en träff)

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem med stark koppling till fysisk och psykisk ohälsa, och kan även leda till svåra sociala problem. 

 • Det här är våld i nära relationer
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
 • Våldets konsekvenser
 • Här kan man få hjälp