Boka hälsokommunikation

Hälsokommunikationen är indelad i nio ämnen som tar upp hälsa och hälsovård ur olika perspektiv. Välj ett ämne eller flera, beroende på vad deltagarna kan behöva lära mer om.

Kontakta oss för att boka hälsokommunikation, men också för att få veta mer eller diskutera vilka ämnen som kan vara intressanta och viktiga för just dina deltagare. 

 • Respektive ämne är uppdelat på en, två eller tre träffar. 
 • Tid per träff: två timmar.
 • Kostnad per träff: 500 kronor, exklusive moms.

Svensk sjukvård och tandvård (två träffar)

Det kan vara svårt att förstå hur hälso-, sjuk- och tandvård är organiserad och hur man kontaktar olika vårdgivare. Digitala tidbokningssystem, remisser, väntetider, kortbetalningar och telefontider är annat som kan skapa osäkerhet. 

 • Så fungerar sjukvården och tandvården
 • Hitta rätt i i vården
 • Patientavgifter – vad kostar det att få vård?

Migration och hälsa (tre träffar)

Hälsa är inte enbart frånvaro av sjukdom i kropp och själ. Flera andra faktorer påverkar vårt mående, som boende, arbete, ekonomi, relationer och livsstil. Vad kan jag göra för att må så bra som möjligt?

 • Migration och hälsa – hur hänger de ihop?
 • Fysisk hälsa – hur ska jag träna?
 • Psykosocial hälsa – hur påverkas hälsan av vår livssituation?
 • Egenvård – att ta hand om mig själv
 • Funktionsnedsättningar – vilken hjälp finns att få?

Psykisk ohälsa (två träffar)

Den som lämnar sitt hemland lämnar ofta även släkt, vänner, ett arbete, sitt språk, välkända traditioner och normer. Ofrivillig migration – flykt – är särskilt påfrestande. Trauma, sorg och tungsinthet är svårt att hantera, men kan också upplevas skamligt. Vilken hjälp finns att få?

 • Riskfaktorer under migrationsprocessen
 • Hur hantera depression, nostalgi, trauma och PTSD
 • Stress – positiv och negativ 
 • Skapa goda sömnrutiner 

Hälsosamma levnadsvanor (tre träffar)

Vad ska vi äta och dricka för att må bra, och vilka livsmedel bör vi undvika? Att vi rör på oss regelbundet, vad betyder det för vårt fysiska och psykiska mående? Och hur påverkar alkohol, tobak och droger vår hälsa, på kort och lång sikt?

 • Bra mat för en hälsosam vardag
 • Fysisk aktivitet – vad fungerar för mig?
 • Tobak, alkohol och narkotika

Familjehälsa (två träffar)

Bra relationer i familjen – och mellan föräldrarna – har en positiv inverkan på barnens hälsa och utveckling. Hur är det att vara förälder i ett nytt land och hur ser man på barns fostran här? Vad kan föräldarnas syn på den nya miljön innebära för barnen?

 • Att vara förälder
 • Barnens fysiska och psykiska hälsa
 • Så fungerar socialtjänstlagen

Barnets rättigheter (en träff)

Egna svåra och traumatiska upplevelser kan göra att man som förälder blir mer spänd och reagerar på småsaker. Då behöver föräldrar och barn ibland stöd – vad kan kommunen erbjuda? Och hur ser man på barnens mänskliga rättigheter i Sverige?

 • FN:s barnkonvention 
 • Svensk lagstiftning till skydd för barn
 • Omvårdnad utan fysisk eller psykisk bestraffning

Ungas hälsa (två träffar)

Ungas utmaningar kan handla om stress, studierna, psykiska påfrestningar, kulturfrågor, relationer och familjesituationer. Har unga motsträviga förväntningar från föräldrar och samhälle försvåras deras naturliga identitetssökande. Ibland behövs extra stöd och verktyg att hantera det som är svårt.

 • Psykisk hälsa, stress och sömnvanor
 • Sexuell hälsa
 • ANT (alkohol, narkotika och tobak)
 • Spelvanor

Sexuell hälsa (en träff)

God sexuell hälsa bidrar till vårt fysiska, psykiska, känslomässiga och sociala välbefinnande. Den baseras på flera faktorer, varav rätten att bestämma över sin egen kropp och sexualitet är grundläggande. Vad mer påverkar den sexuella hälsan och hur pratar vi med varandra om sex?

 • Könsidentitet – vad handlar det om?
 • Olika sexuella läggningar 
 • Förebygg riskfaktorer (via vaccination, cellprov, screening)
 • Våra sexuella rättigheter

Reproduktiv hälsa (två träffar)

Handlar reproduktiv hälsa bara om graviditet? Vem ska man fråga om stöd före och efter förlossning respektive abort? Hur väljer man preventivmedel? Vad kan man göra åt mensvärk? 

 • Kvinnohälsa (menscykel, graviditet och klimakterium)
 • Preventivmedel
 • Abort

Vaccination mot TBE (en träff)

Även om vissa sjukdomar är sällsynta i Sverige är flera av dem allvarliga – vaccin ger ett bra skydd mot smittsamma sjukdomar. Vad är TBE och hur blir jag smittad? Vilka är symptomen, vart vänder jag mig och när?

 • Att vaccinera sig mot TBE 
 • Borrelia i korthet

Våld i nära relationer (en träff)

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem med stark koppling till fysisk och psykisk ohälsa, och kan även leda till svåra sociala problem. 

 • Det här är våld i nära relationer
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
 • Våldets konsekvenser
 • Här kan man få hjälp