Migration och hälsa

För dig som möter patienter med olika ursprung och som av skiftande anledningar kommit till Sverige och vårt landsting samlar vi kunskap om asylsökandes och nyanländas tillgång till hälso- och sjukvård. Vi bevakar papperslösas situation och tillgång till vård och oförsäkrade EU-migranters förutsättningar att få vård.

Kunskapen sprider vi genom utbildning, information och erbjuder konsultation till dig i mötet med asylsökande patienter. Vi uppmuntrar även till kompetens-/metodutveckling och forskning inom området.