Handbok på finska om att arbeta med flyktingar

Många inom svensk hälso-och sjukvård talar finska och de kan ha nytta av handboken som beskriver flyktingars psykiska hälsa.

Boken är omfattande och berör många områden i det finska samhället, som socialtjänsten, utbildningsväsendet, polisen och andra säkerhesstyrkor, religiösa samfund och psykatrisk sjukvård. Här finns också rekommendationer för vård av flyktingar i olika åldrar, asylsökande och papperslösa.

Handboken är skriven på finska, men innehåller en sammanfattning på svenska och engelska. Den är framtagen inom ett EU-projekt.


Ladda ner handboken