Munhälsa hos äldre som invandrat till Sverige

En rapport från Kunskapscentrum för äldretandvård , Folktandvården Uppsala, som belyser att den äldre befolkningen ökar i Sverige, även bland de med utländsk bakgrund. Kunskapen om äldre immigranters munhälsa, tandvårdsvanor och tandvårdskonsumtion är bristfällig.

Studien består av två delar; intervjuer och klinisk undersökning.

Arbetets syfte är att bedöma äldre immigranters tandvårdskonsumtion, munvårdsvanor, attityder och kunskap om munsjukdomar och förebyggande insatser.

 

Munhälsan kan påverkas av allmänsjukdomar, men det är även så att sjukdomar i munhålan påverkar den allmänna hälsan och individens livskvalitet.

Exempel på infektioner är vårdrelaterade lunginflammationer som är en vanlig dödsorsak, med trolig bakteriespridning från munhåla och svalg.

Munhälsa hos äldre som invandrat till Sverige