Tandvård för barn och unga

Asylsökande eller papperslösa barn (fram till den dag de fyller 18 år) ska erbjudas tandvård på samma villkor som folkbokförda barn.

Det innebär att tandvården ska vara avgiftsfri. Barnet ska få regelbundna undersökningar och tillgång till förebyggande insatser. Tandreglering ingår inte i tandvården.

Boende i Stockholms län vänder sig till Folktandvården eller Distriktstandvården med sitt barn. Det gäller både under asylprocessen och när det saknas giltiga tillstånd att vistas i Sverige.

Förnyad rätt till avgiftsfri tandvård

När barn och ungdomar, födda 1996 eller senare, fyller 18 år får de förnyad rätt till avgiftsfri tandvård så snart de fått ett uppehållstillstånd som innebär folkbokföring. De har då avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år. Från 1 januari det år personen fyller 24 år måste man betala för tandvården.

Att borsta tänderna på ett litet barn

En film från Folktandvården i Stockholm tipsar om hur du borstar tänderna på barn upp till två år på ett smart sätt.

Tänk på tänderna

Hur påverkas tänderna när barnet är sjukt och vad kan man göra för att sköta om tänderna då? Filmen nedan är 05.02 minuter lång.

Tänk på tänderna