Tryckt material

På den här sidan kan du ladda ner våra trycksaker.

Rådgivning, konsultation och handledning

En presentation av vårt stöd med transkulurellt perspektiv.

Migration, psykisk ohälsa och trauma

Ett studiehäfte för dig som möter asylsökande och flyktingar i ditt arbete.

Hälsokommunikation

Våra hälsokommunikatörer utbildar nyanlända och andra personer med migrationsbakgrund om hälsa och levnadsvanor på deras eget språk.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Ett studiehäfte för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Affisch med ordförklaringar

Tycker du också det är svårt förstå vissa ord och begrepp som handlar om migration och medborgarskap?