Tandvård för vuxna

En asylsökande eller papperslös anses vuxen från sin 18:e födelsedag. Regionen där personen bor ska erbjuda subventionerad tandvård.

I Stockholms län innebär det 50 kronor per besök hos Folktandvården eller Distriktstandvården. Vid besöket ska den asylsökande visa upp sitt LMA-kort.

Vård för vuxna personer med särskilda behov - de kan ha varit utsatta för tortyr, allvarliga övergrepp, misshandel, våldtäkt eller trauma - bör bedömas särskilt omsorgsfullt.

Vem avgör vad som är lämplig vård?

Enligt Socialstyrelsen är det upp till behandlande läkare, tandläkare eller annan vårdpersonal att i varje enskilt fall avgöra vad som kan räknas som "vård som inte kan anstå".

Vikten av att välja kranvatten före läsk

Tillgång till rent dricksvatten är ingen självklarhet i världen. Därför är många  nyanlända väldigt skeptiska tíll vårt svenska kommunala dricksvatten, trots att det är väl kontrollerat och dessutom mycket billigt.

I en film berättar vår tandhygienist Carin Klefbom om hur viktigt det är att informera nyanlända och asylsökande om vårt dricksvatten och vilka hälskonsevenserna blir när man väljer andra drycker i stället.

Se filmen "Vatten - den bästa drycken? (04.06 minuter)