Hälsokommunikation

Transkulturellt Centrums hälsokommunikatörer utbildar nyanlända och andra personer med migrationsbakgrund om hälsa och levnadsvanor på deras eget språk.

Vår hälsokommunikation ska främja hälsa och förebygga ohälsa hos målgruppen. Det ger varje individ bättre möjligheter att integreras, utbilda sig och delta i arbetslivet.

Alla kommuner i Stockholms län kan beställa hälsokommunikation till sina invånare med migrationsbakgrund utifrån de behov som finns.

Vi utbildar också personal i kommun och region som vill ha mer kunskap om till exempel migrationsprocessens inverkan på hälsan.

Hälsokommunikationen

Hälsokommunikationsträffarna utgår från dialog och motiverande samtal, med gott om utrymme för diskussioner och reflektioner. Varje träff baseras på valda teman – men lika viktigt är att ta tillvara deltagarnas egna erfarenheter och vara lyhörd för deras behov. 

Våra kompetenser

Vi är utbildade inom hälso- och sjukvård eller folkhälsovetenskap och har själva utländsk bakgrund. Det gör att vi också har unika insikter i olika kulturella aspekter. Vi talar lätt svenska, arabiska, amarinja, dari, persiska, somaliska och tigrinja.

Ämnesområden och hälsoteman

Hälsokommunikationen är indelad i sju ämnesområden och rymmer 30 olika hälsoteman. För enkelhetens skull har vi satt samman våra mest grundläggande och efterfrågade hälsoteman i två paket: paket A och B. Det går också bra att skräddarsy sitt eget paket.

Vi har också paket C och D, de innehåller anpassade föreläsningar utifrån de speciella behov som kan finnas i kommunen. Paket C är riktat till kommunens nyanlända, medan paket D vänder sig till de egna medarbetarna.

Boka hälsokommunikation

 

Så här arbetar våra hälsokommunikatörer

Filmen är 4.03 minuter lång.

Se film om hälsokommunikationen

Filmen är 5:09 minuter och textad på engelska. Medverkar gör Sofie Bäärnhielm, sektionschef, Haibe Hussein samordnare för hälsokommunikationen, Susan Sami, hälsokommunikatör och Jussi Koreila, avdelningschef på SFI.

Se filmen här/Watch video