Folkhälsoarbete

Utöver stöd och utbildning till vårdpersonal, som möter patienter i ett mångkulturellt samhälle, har vi ett folkhälsouppdrag: Att verka för jämlik vård och hjälpa människor med migrantbakgrund till en bättre hälsa.

Vår enhet för folkhälsa arbetar på tre sätt:

Hälsokommunikation

Interaktiva föreläsningar om hälsa och levnadsvanor för nyanlända och andra med migrationsbakgrund på deras eget språk.

Hälsokommunikation

Hälsofrämjande insatser till barnfamiljer (Habibi)

Kultur- och språkanpassat stöd som ger gravida och barnfamiljer bättre förutsättningar att leva mer hälsosamt, vilket i sin tur ska förebygga övervikt och obesitas.

Hälsofrämjande insatser till barnfamiljer

Hälsoinformation i närområdet

Flerspråkiga hälsoinformatörer möter allmänheten på plats i deras närområde för att prata om hälsa, levnadsvanor och hur sjukvården i Region Stockholm fungerar. 

Hälsoinformation