Youmo vägleder unga ensmkommande om hälsa och sexualitet

Youmo i praktiken är en vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända.

Youmo i praktiken