Att bemöta tortyrskadade patienter

Tortyr påverkar patientens tillit till andra människor, inklusive vårdpersonal. Överlevare som tillfrågas berättar ofta att de inte känt sig lyssnade på när de försökt prata om tortyrskador under vårdmötet.

I mötet med tortyrskadade är det viktigt att anamnesen får ta tid och att låta patienten prata fritt, ofta vid flera tillfällen. Berättelsen kan förändras när förtroendet till behandlaren stärks.

Annat att vara uppmärksam på är exempelvis patientens reaktion på att använda tolk (eller en specifik tolk) och om behandlares eller tolks kön verkar påverka hens berättelse. Undersök gärna vilket nätverk patienten har kring sig för att försäkra dig om att det finns stöd.