Hälsoinformation

Våra flerspråkiga hälsoinformatörer möter allmänheten på plats i närområdet för att prata om hälsa, levnadsvanor och hur sjukvården i Region Stockholm fungerar. De kan även bokas till träffar och sammankomster för att prata om hälsosamma vanor ur olika perspektiv.

Vår målgrupp i närområdet är främst personer som behöver hjälp med svenska språket och att förstå information från myndigheter. Förutom svenska talar vi minst ett språk till, och ger såväl muntlig som skriftlig vägledning.

Alla hälsoinformatörer är lekmän med grundläggande utbildning om hälsosamma levnadsvanor och psykisk hälsa – kunskaper som uppdateras regelbundet.  För att nå målgruppen samarbetar vi med vårdcentraler, föreningar, trossamfund, kommuner och stadsdelar. Vi arbetar på uppdrag Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning.

Vill du boka en hälsoinformatör?

Vi informerar om ett antal ämnen på över tjugo olika språk, inklusive teckenspråk. Våra uppdragsgivare är bland annat kommuner, stadsdelar, föreningar, trossamfund och vårdcentraler. Du kan till exempel boka oss i samband med gruppträffar av olika slag, större religiösa sammankomster eller andra informationsaktiviteter.

Aktuella ämnen är 1) matvanor, 2) fysisk aktivitet samt 3) tobak och alkohol. 

Kontakta Fatuma för att boka en hälsoinformatör.