Hälsoinformation

De flerspråkiga hälsoinformatörerna möter allmänheten på plats i närområdet för att berätta om covid-vaccin och hur man vaccinerar sig. Dessutom kan de engageras till olika träffar och sammankomster för att informera om vaccineringen, men även andra ämnen.

Målgruppen i närområdet är främst personer som behöver hjälp med svenska språket och att förstå myndigheternas rekommendationer. Hälsoinformatörerna, som utöver svenska talar minst ett språk till, ger muntlig såväl som skriftlig information.

Arbetet utför vi på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm och i nära samverkan med de mobila vaccinbussarna. För att nå målgruppen samarbetar hälsoinformatörerna också med vårdcentraler, föreningar, trossamfund, kommuner och stadsdelar.

Vi är lekmän med grundläggande utbildning om covid-19, vaccin, vaccinering och hälsosamma levnadsvanor – kunskaper som uppdateras regelbundet. Om dem vi möter har mer fördjupande frågor hänvisar vi till den nationella telefonlinjen om covid-19 eller 1177 och Folkhälsomyndigheten, där det finns information på flera språk.

Vill du boka en hälsoinformatör?

Vi informerar om ett antal ämnen på uppdrag av bland annat kommuner, stadsdelar, föreningar, trossamfund och vårdcentraler. Hälsoinformatörerna kan engageras till gruppträffar av olika slag, större religiösa sammankomster eller andra informationsaktiviteter. Det går att få hälsoinformation på över tjugo olika språk, inklusive teckenspråk.

Ämnen för information är 1) vaccination mot covid-19, 2) matvanor, 3) fysisk aktivitet samt 4) tobak och alkohol. Under våren behöver vi dock lägga alla resurser på det första ämnet, medan övriga 2-4 är bokningsbara på datum från 1 september och framåt.

Via formuläret nedan lämnar du förfrågan om hälsoinformation till ett event eller möte som du anordnar. Transkulturellt Centrum arrangerar inte informatörernas aktiviteter men försöker i möjligaste mån bidra med deras kunskaper i externa uppdrag.

Vi behöver din förfrågan senast en vecka (gärna tidigare) före den aktivitet du önskar genomföra. Viktigt att känna till är att hälsoinformatörerna inte är försäkrade, de ska därmed inte bära tungt eller likande. Om en bokad informatör blir sjuk eller behöver lämna återbud med kort varsel kan vi tyvärr inte garantera en ersättare.

Önskemål om hälsoinformation