Hälsoinformation

Våra flerspråkiga hälsoinformatörerna möter allmänheten på plats i närområdet för att prata om hälsa, levnadsvanor och hur sjukvården i Region Stockholm fungerar. De kan även bokas till träffar och sammankomster för att prata om hälsosamma vanor ur olika perspektiv.

Vår målgrupp i närområdet är främst personer som behöver hjälp med svenska språket och att förstå information från myndigheter. Förutom svenska talar vi minst ett språk till, och ger såväl muntlig som skriftlig vägledning.

Alla hälsoinformatörer är lekmän med grundläggande utbildning om hälsosamma levnadsvanor och psykisk hälsa – kunskaper som uppdateras regelbundet.  För att nå målgruppen samarbetar vi med vårdcentraler, föreningar, trossamfund, kommuner och stadsdelar. Vi arbetar på uppdrag Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning.

Vill du boka en hälsoinformatör?

Vi informerar om ett antal ämnen på över tjugo olika språk, inklusive teckenspråk. Våra uppdragsgivare är bland annat kommuner, stadsdelar, föreningar, trossamfund och vårdcentraler. Du kan till exempel boka oss i samband med gruppträffar av olika slag, större religiösa sammankomster eller andra informationsaktiviteter.

Aktuella ämnen är 1) matvanor, 2) fysisk aktivitet samt 3) tobak och alkohol. De är bokningsbara på datum från 1 september och framåt.

Via formuläret nedan gör du förfrågan om hälsoinformation till ett event eller möte som du anordnar. Transkulturellt Centrum arrangerar inte informatörernas aktiviteter men vi vill i möjligaste bidra med deras kunskaper i externa uppdrag.

Vi behöver din förfrågan senast en vecka (gärna tidigare) före din aktivitet. Viktigt att känna till är att hälsoinformatörerna inte är försäkrade, de ska därmed inte bära tungt eller likande. Om en bokad informatör blir sjuk eller behöver lämna återbud med kort varsel kan vi tyvärr inte garantera en ersättare.

Önskemål om hälsoinformation