Psykisk ohälsa hos barn

Här samlar vi information om hur du som jobbar inom sjukvården kan stödja barns psykiska hälsa.

Migration eller flykt kan innebära stora påfrestningar för barn. Traumatiska händelser, separation från familj, avbruten skolgång eller lång väntan under asylprocessen, kan öka risken för psykisk ohälsa.

På den här sidan finns rapporter, artiklar och annat material du kan ha nytta av när du möter barn och ungdomar som migrerat.

Handbok när du möter ensamkommande barn och ungdomar

Slå upp specifika frågor eller få stöd när de egna metoderna och arbetssätten inte räcker till. Region Skånes handbok ska ses som en erfaren arbetskollega.

Psykisk ohälsa vanligt bland barn som flytt

En rapport från Bris visar att det finns ett stort behov av professionellt och socialt stöd.

När ska barn och unga som flytt till Sverige söka stöd från BUP?

Asylsökande och nyanlända barn och ungdomar har rätt till svensk hälso- och sjukvård. Det gäller även den psykiatriska vård som BUP erbjuder.

Hur hanterar papperslösa barn sin situation?

En rapport (pdf) om barns egna vardagsstrategier i en papperslös situation.

Ensamkommande barn och ungdomar - en vägledning

En vägledning (pdf) för dig som möter ensamkommande barn och unga på
husläkarmottagning eller barnmottagning inom SLSO.

Ta hjälp av socialtjänsten?

En folder (på olika språk) till föräldrar. Den beskriver hur socialtjänsten arbetar för att hjälpa barn och familjer (pdf).