Film som stöd i patientsamtal

Vi har tagit fram en film på olika språk som kan underlätta när du samtalar med flyktingpatienter om reaktioner på traumatiska händelser.

I filmen berättar en person, som själv drabbats och fått hjälp, om sin upplevelse. Syftet är att visa andra som mår dåligt att de inte är ensamma om sina känslor – och ge hopp om att livet kan bli bättre. Filmen finns på svenska, somali, dari, arabiska och tigrinja. Se den tillsammans med din patient eller skicka en länk till hen inför ert samtal.

Använd filmen på två sätt

Filmen är ett smidigt sätt att starta ett samtal på – samtal om reaktioner på traumatiska händelser. 

Bedömer du att patienten behöver mer specialiserad psykiatrisk vård – då kan filmen vara ett sätt att lyfta stigma och hens oro kring psykiatrin, och motivera till vård.

På svenska

Med svensk text

På somaliska

Med somalisk textning

På dari

Med textning på dari

På arabiska

Med textning på arabiska

På tigrinja

Med textning på tigrinja