Film som stöd i patientsamtal

Vi har tagit fram en film som stöd för primärvården som kan underlätta när du samtalar med flyktingpatienter om reaktioner på traumatiska händelser.

I filmen berättar en person, som själv drabbats och fått hjälp, om sin upplevelse. Syftet är att visa andra som mår dåligt att hen inte är ensam om att känna det hen känner - och ge hopp om att livet kan bli bättre. Filmen finns på svenska, somali, dari, arabiska och tigrinja. Du kan se den tillsammans med din patient eller skicka en länk inför ert samtal.

Två användningsområden

Vi har gjort den här filmen för att vi tror att den kan vara ett smidigt sätt att starta ett samtal på - samtal om reaktioner på traumatiska händelser. 

Du kan också använda filmen om du bedömer att patienten behöver mer specialiserad psykiatrisk vård - då blir den ett sätt att lyfta stigma och oro kring psykiatrin och motivera till vård.

På svenska

Med svensk textning

På somaliska

Med somalisk textning

På dari

Med textning på dari

På arabiska

Med textning på arabiska

På tigrinja

Med textning på tigrinja