Munhälsa och tandvård

”Munnen är som en spegel av kropp och själ, livsvillkor och daglig tillvaro..."


En frisk och väl fungerande mun är viktig oavsett ålder – och den är så mycket mer än bara tänder. Att ha en god munhälsa betyder mycket för vår självkänsla, upplevda livskvalitet och ofta även det sociala livet.

Munhälsa genom livet

God munhälsa är inte bara frånvaro av smärta. Läppar, tunga och slemhinnor är vävnader som kan orsaka svåra problem och stort obehag. Nedsatt förmåga att tugga eller svälja kan också vara tecken på andra sjukdomar, pågående eller tidigare. Munhälsa och allmän hälsa är beroende av varandra, varför främjande av god tand- och munhälsa ska ingå i folkhälsoarbetet.

Barnens tandutveckling går fort. Det lilla barnet ska snabbt lära sig att suga, svälja och forma ljud för att sedan tugga och börja tala. Efter att barnet tappat sina första tänder kommer nya, som förhoppningsvis får vara med hela livet. I ungdomsåren kan en del behöva tandreglering för att säkerställa god tuggfunktion. Som vuxen, i arbetslivet, är den friska munnen med ett tydligt, väl artikulerat, tal central för de flesta. För den arbetssökande kan den till och med vara avgörande.

Medicinering vid sjukdom kan över tid påverka munhälsan på olika sätt. Vissa sjukdomar och skador leder ibland till resttillstånd och funktionsnedsättning. Genom livet, särskilt den senare delen, kan kosthåll och näringsintag vara minst lika viktigt som under barn och ungdomsår.

Tandvård för migranter

Tillgång till tandvård för asylsökande regleras i lagen om hälso- och sjukvård till asylsökande (2008:344) och för papperslösa i lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (2013:407) (Riksdagens webbplats).

För många andra migrantgrupper som arbetskraft, studenter, nordiska medborgare, turister och anhöriga finns olika avtal och regler för
hälso-, sjuk- och tandvård.

Handboken Vård av personer från andra länder (skr.se) är för personal som hanterar patientavgifter och fakturering. Den redovisar även avgifter för patienter från EU/EES-länder och Schweiz som söker nödvändig vård i Sverige. Informationen går att ladda ner (som pdf:er) på nio olika språk.

Var kan jag få veta mer?