Munhälsa och tandvård

”Munnen är som en spegel av kropp och själ, livsvillkor och daglig tillvaro..."


Munnen är så mycket mer än bara tänder. Läppar, tunga och slemhinnor är vävnader som kan orsaka svåra problem och stort obehag. Ibland kan nedsatt förmåga att tugga eller svälja också vara tecken på andra sjukdomar, pågående eller som förekommit tidigare. Munhälsa och allmän hälsa är beroende av varandra.

Var kan jag få veta mer?

Försäkringskassans webbplats finns mer information om tandvårdsstöd, högkostnadsskydd, tillgång till tandvård för olika persongrupper och mycket annat.

Tandvården i lagen

Tillgången till tandvård regleras i lag 2008:344 om hälso- och sjukvård till asylsökande och lag 2013:407 om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (riksdagens webbplats).