Våra faktablad

Vi paketerar en del av våra kunskaper i faktablad – lätta att dela digitalt eller som utskrift. Tanken är att ge praktisk vägledning i frågor och utmaningar som den mångkulturella vården kan ställas inför. Här fyller vi på med fler faktablad efter hand.

Vägledning för heldygnsvården: Kulturella aspekter av psykiatrisk tvångsvård

Tvång kan vara nödvändigt i psykiatrisk vård. Det styrs naturligtvis till största del av lagstiftning, men kulturella faktorer kan påverka tvångsvårdens innehåll och hur patienten uppfattar den. Vad är viktigt att tänka på när du arbetar med patienter med migrationsbakgrund?

Psykosocialt stöd och behandling för människor som flytt

Psykosocialt stöd och behandling är en del av vården som helhet. Att först kartlägga patientens egna nätverk är en bra början. För att ge psykosocialt stöd behöver vi även samverka, ofta både inom och utanför vår egen verksamhet. Patienten behöver så snabbt som möjligt komma in i det svenska samhället.

Kvotflyktingar och deras tillgång till vård

Ett faktablad för oss som möter kvotflyktingar i primärvården, elevhälsan, tandvården – eller i kommunen och socialtjänsten. För att ge rätt hjälp behöver vi
veta vem som gör vad.

Ladda ner faktabladet (pdf)