Filmade föreläsningar

På de här sidorna kan du ta del av föreläsningar som lyfter intressanta och viktiga ämnen kopplat till primärvård och psykiatri. Vi fyller på med fler filmer efterhand.