Att arbeta med tolk

Språkskillnader kan vara en stor barriär i vårdmötet med patienter av annan kulturell bakgrund. Med hjälp av en kompetent tolk kan vi sänka den barriären.

Den som inte behärskar svenska språket har rätt till kostnadsfri tolk i kontakten med myndigheter och offentlig service. En person utan anknytning till Sverige får dock själv stå för kostnaden.

Du som vårdgivare använder tolk för att säkra din kommunikation med din klient eller patient. Fråga hur patienten vill använda tolken, kanske hen talar någorlunda bra svenska men behöver stöd kring sjukdomsbegrepp, symtom och behandling. Då kan delar av samtalet behöva tolkas eller så får patienten en sammanfattning av samtalet efteråt. Andra kan behöva tolkning under hela samtalet.

Innan du beställer tolk

Du behöver veta exakt vilket språk det gäller eftersom personer från samma land kan ha olika modersmål. Kommunikation kan även försvåras om en person tvingas prata ett språk som symboliserar förföljelse och förtryck. Ta också reda på om klienten har något önskemål om tolkens kön. Du ska efterfråga en auktoriserad tolk eller en sjukvårdstolk, dock finns inte sådana tolkar på alla språk.

Ibland kan en inledande kontakt ske på ett majoritetsspråk för att du ska kunna skapa dig en bild av personens omedelbara behov. Inför en fortsatt kontakt bör däremot patienten få möjlighet att välja språk för att garantera en god kommunikation.

Vårdgivarguidens tolkkarta på 27 språk hjälper patienten visa vilket språk hen behöver översättning från.

Boka tolk

Vårdgivarguiden har en samlad information om tolktjänster, till exempel hur du bokar tolk, vilka avtal och tjänster som gäller.

Kan en anhörig fungera som tolk?

Ibland vill patienter hellre att någon anhörig tolkar. Det kan vara känsligt att ha utomstående med i personliga samtal och många misstror också tolkarnas tystnadsplikt. Förklara då varför det inte är lämpligt - till exempel kan viktiga budskap förvrängas och anhörigas egna behov i samtalet kan komma på undantag ifall de också ska tolka. Barn ska heller inte användas som tolk.

Så här går tolkningen till