Tortyrskadade patienter

Tortyr förekommer i tre fjärdedelar av världens länder och en tredjedel av asylsökande i Sverige berättar om tortyrupplevelser. De är en patientgrupp vars starka vårdrättigheter vi måste kunna möta upp. På de här sidorna sammanfattar vi vad det innebär att identifiera, bemöta och behandla psykiska och somatiska tortyrskador i vården.

Dessa patienter har rätt till:

  • Utredning av skadorna
  • Medicinsk dokumentation 
  • Psykisk och somatisk rehabilitering

Trots det får de som söker vård mycket sällan frågor om de upplevt tortyr och få inom vården utbildas i att känna igen, dokumentera och behandla skadorna.

Varför behöver tortyrskador uppmärksammas?

Det är vanligt att tortyr leder till psykisk ohälsa som posttraumatisk stress och därför är uppgifter om tortyr viktiga för att kunna identifiera traumatiserade patienter. Att undersöka somatiska skador är viktigt i arbetet med smärtpatienter och patienters rehabilitering.

Tortyrskador kan ses i alla delar av sjukvården. Tandvården upptäcker ofta märken av slag mot käke, utdragna tänder och elbehandling och behöver därför ha kunskap om både behandling och bemötande av tortyrskadade patienter. Syn- och hörselskador är vanliga, liksom traumatiska hjärnskador. Sexualiserat våld förekommer i hög utsträckning. Även barn och äldre torteras.

Oavsett var du arbetar underlättar det att veta om patienten blivit utsatt, då tortyr skadar tilliten till andra människor. Den bristande tilliten gäller inte minst till det offentliga och vården, eftersom sjukvården ibland närvarar i tortyrsituationer.

Koda patienten i journalen

Visa i journalen att din patient varit utsatt för tortyr. Det gör du med ICD-10-SE-koden Y07.3 eller Z65.4.

Oavsett vilken kod du väljer kan den vara till hjälp för patienten som slipper berätta om sina tortyrupplevelser upprepade gånger. 

Starka vårdrättigheter för tortyrskadade patienter

Alla tortyrskadade har rätt till ”så fullständig rehabilitering som möjligt”, enligt  FN:s tortyrkonvention. Staten, och i förlängningen regionerna, ansvarar för att kompetent personal på ett effektivt sätt utreder och dokumenterar skador.

Dokumentation särskilt viktig för asylsökande

Det är förbjudet att utvisa någon till tortyr. Om en asylsökande kan ”göra sannolikt” att hen torterats gäller därför en omvänd bevisbörda. Då måste Migrationsverket visa att personen som ska utvisas inte skulle råka illa ut igen.

Det här bör du som vårdpersonal göra

  • Dokumentera tortyrskador – psykiska, somatiska och tandvårdsrelaterade – i journalen. Du kan exempelvis använda ICD-koderna Y07.3 eller Z65.4.