Bris rapporterar om psykisk ohälsa bland barn som flytt

I en ny rapport, Barn som flytt – en riskgrupp för psykisk ohälsa, konstaterar Bris att den psykiska ohälsan bland barn som flytt till Sverige är utbredd och behovet av såväl professionellt som socialt stöd är stort.

BRIS rapporterar om psykisk ohälsa bland barn som flytt