Kompetenshöjning via korta föreläsningar

Samla dina kollegor för en kortare föreläsning om migration, hälsa och munhälsa – och kopplingen däremellan.

För många passar föreläsningen bra i samband med planeringsdagar eller på arbetsplatsträffen. Även organisationer och arbetsgrupper utanför vården kan ta del av detta.

Kompetenshöjningen är kostnadsfri för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga enligt överenskommelse.