Skriv ut den här sidan

Möta barn och unga utanför sjukvården

Hur mår de barn och unga du möter i skolan, elevhälsan, socialtjänsten eller på ett boende?

När du träffar asylsökande och nyanlända barn och unga har du en viktig roll att fylla - du kan försöka fånga upp psykisk ohälsa, minska stigma kring att söka vård och hänvisa till rätt vårdinstans vid behov. Du har möjlighet att bygga upp längre och nära relationer som kan vara mycket värdefulla för ungdomarna. 

Trauma i klassrummet

En handbok för personal i skolan, från Solletuna kommun.

Stödja asylsökande barn och unga

Filmer och informationsmaterial från landstinget i Västernorrland - för dig som jobbar inom primärvården eller på ett asylboende.

Webbutbildning - migration och familj

En kostnadsfri utbildning om att främja den psykiska hälsan hos barn med migrationsbakgrund.

Vi måste samverka

Det är vanligt med psykisk ohälsa hos nyanlända barn.  En rapport från Barnombudsmannen visar att olika aktörer måste samverka för att lösa problemen.

Att möta barn på flykt

En enkel handbok för dig som möter barn flykt. Från Unicef.

Samordnad individuell plan - SIP

Sekretessregler kan försvåra öppna samtal. Med en samordnad individuell plan (SIP) kan sekretessen hävas