Möta barn och unga utanför sjukvården

Hur mår de barn och unga du möter i skolan, elevhälsan, socialtjänsten eller på ett boende?

När du träffar asylsökande och nyanlända barn och unga har du en viktig roll att fylla - du kan försöka fånga upp psykisk ohälsa, minska stigma kring att söka vård och hänvisa till rätt vårdinstans vid behov. Du har möjlighet att bygga upp längre och nära relationer som kan vara mycket värdefulla för ungdomarna. 

Stödja asylsökande barn och unga

Filmer och informationsmaterial från landstinget i Västernorrland - för dig som jobbar inom primärvården eller på ett asylboende.

Webbutbildning - migration och familj

En kostnadsfri utbildning från Socialstyrelsen om att främja den psykiska hälsan hos barn med migrationsbakgrund.

Vi måste samverka

Det är vanligt med psykisk ohälsa hos nyanlända barn. Barnombudsmannens rapport visar hur olika aktörer måste samverka för att lösa problemen.

Att möta barn på flykt

En enkel handbok från Unicef för dig som möter barn flykt.

Samordnad individuell plan - SIP

Sekretessregler kan försvåra öppna samtal. Med samordnad individuell plan  kan sekretessen hävas (SKR:s webbplats).