Barn och migration

Alla barn i Sverige har tillgång till hälso- och sjukvård. Det gäller även asylsökande barn och de som vistas här utan tillstånd (papperslösa) eller håller sig gömda.

För att hålla oss uppdaterade om aktuella rutiner för barns hälsoudersökningar samverkar Transkulturellt Centrum med barn- och elevhälsan, Smittskydd Stockholm och Region Stockholm. 

Genom att delta i våra nätverk för personal inom elevhälsan, tandvård och barnhälsovård får du också tillgång till den senaste informationen.

Hälsoundersökningar för skolbarn utförs på de sju vårdcentralerna, ofta i samverkan med elevhälsan på skolorna.

PM sjukvård för skolbarn (pdf) är information till kommuner om asylsökande barn, med eller utan vårdnadshavare, och vissa anhöriginvandrade skolbarn och skolungdomar.

Rikshandbok i barnhälsovård

Ett metod- och kunskapsstöd för dig som arbetar i barnhälsovården. Här hittar du aktuell och kvalitetssäkrad information om barns hälsa och utveckling, tillsammans med metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

BVC för nyanlända barn

Alla barn inom Region Stockholm som nyligen har anlänt till Sverige erbjuds kontakt med BVC, enligt det svenska programmet, utifrån barnets ålder och behov. 

Rätt till vård för asylsökande och papperslösa

På Vårdguiden kan du bland annat läsa om asylsökande och papperslösa barns och ungas rätt till hälso- och sjukvård.

Välkomstbrev till BVC på olika språk

På Vårdgvarguiden kan du ladda ner välkomstbrev till BVC på en rad olika språk.