Våra kunskapsområden

Migration och hälsa 

Asylsökandes och nyanländas hälsa, både barns och vuxnas, påverkas av förhållanden innan och under flykten, under asyltiden och i samband med integrationen. Gruppens speciella vårdbehov blir lätt osynliga i den gängse sjukvården. Vi bevakar villkoren i samhället för personer utan giltiga tillstånd och övriga migranter, särskit vad gäller tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård.

Munhälsa och tandvård

Ett transkulturellt perspektiv bygger på förståelse för olika synsätt och 
livsmöjligheter hos patienter och behandlare. Det viktiga är att utgå från den enskilda individens behov för att skapa en trygg och gemensam bas för personal och patient.

Transkulturell psykiatri 

Betydelsen av kultur och kontext vid psykisk ohälsa, sjukdom och behandling. Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom såväl klinisk vård som forskning.

Tortyrskador

En tredjedel av asylsökande i Sverige berättar om tortyrupplevelser – de är en patientgrupp vars starka vårdrättigheter vi måste kunna möta upp. Detta kräver kompetens att identifiera, bemöta och behandla psykiska och somatiska tortyrskador i vården.