Metodutveckling

Vill du och dina kollegor utveckla era metoder i det kliniska arbetet utifrån transkulturella aspekter? Då kan vi stötta er.

Vi diskuterar en konkret klinisk fråga tillsammans, kartlägger, användbara metoder och hur de kan utvärderas. Till exempel kan vi hjälpa er implementera Kulturformuleringen i DSM, det regionala vårdprogrammet för PTSD, och andra metoder anpassade till patienter med flyktingbakgrund.

Så här har andra utvecklat sina metoder

I samband med att stort antal ukrainska flyktingar kom till Stockholm 2022 fick några vårdcentraler ansvar för deras hälsoundersökningar.  Vi har guidat deras personal – närmare hundra sjuksköterskor – för att tryggt möta flyktingarna och utföra uppdraget. De lärde sig om:

• Migrationens påverkan på hälsan.
• Riktlinjer för tillgång till vård.
• Hälsoundersökningen och dess syfte.
• Samtalsmall med frågor till patienten.
• Hur identifiera symtom på psykisk ohälsa.
• Verktyg för bedömning av psykisk ohälsa.
• Hälsoundersökningens resultat och möjliga åtgärder.
• Krisstöd, resiliens och friskfaktorer.

Vårdpersonalen tog sedan del av veckovisa distansmöten där vi svarade på frågor om uppkomna utmaningar. Mötena organiserades av Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning och Smittskydd Stockholm.