Folkhälsoenheten

Enhetschef


Hälsokommunikation

 

Hälsoinformation

Fatuma Mohamed

Hälsokommunikatör
Samordnare hälsoinformation

 

Hälsofrämjande insatser till barnfamiljer (Habibi)

Larios Malki

Hälsokommunikatör
Samordnare hälsofrämjande insatser