Vilket värde har hälsoundersökningar för asylsökande och för vem?

I Sverige erbjuds alla asylsökande en kostnadsfri hälsokontroll. Alla tar dock inte del av möjligheten, och särskilt Stockholm har en låg täckningsgrad jämfört med andra län och regioner.

I studie beskriver Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting, varför det ser ut på det här sättet, och vilken effekt och vilket värde hälsoundersökningarna faktiskt har.

Ladda ner studien "What value for whom?"(på engelska)

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockhoms läns landsting, har också deltagit studien och tagit fram en rapport. Den är skriven på svenska.

Ladda ner rapporten "Hälsoundersökningar för asylsökande och nyanlända – vägen fram"