Ett liv i limbo

Läkare Utan Gränser bedrev mellan augusti 2016 och augusti 2017 ett för organisationen unikt projekt i Götene, Sverige.

" Syftet med pilotprojektet har varit att bidra med kunskap och resurser för att förbättra den psykiska hälsan bland asylsökande.

Den i huvudsak främsta anledningen till stress och oro som asylsökande uttryckt till Läkare Utan Gränser har varit rädsla för att få ett avslag på asylansökan och bli hemskickad.

Orsaken till denna oro kan på inget sätt botas med vare sig psykiska eller medicinska insatser. Läkare Utan Gränser hoppas däremot att den stödmodell som implementerats i Götene skall kunna fungera som vägledning och inspiration för andra aktörer som möter de asylsökande och att detta kan bidra till en förbättring av det psykosociala stödet ."

Ett liv i limbo