Välkommen till Transkulturellt Centrum

En resurs för dig som arbetar i hälso-, sjuk- och tandvård - vi erbjuder stöd i patientmötet med migranter och asylsökande. I vårt uppdrag ingår också att främja hälsa och förebygga ohälsa inom samma grupper.

Affish med ordförklaringar

Tycker du också det är svårt förstå vissa ord och begrepp som handlar om migration och medborgarskap?

Så här arbetar våra hälsokommunikatörer

Filmen är 4.03 minuter lång.

Hur startade Transkulturellt Centrum?

Hur gick det till när centret startade? Filmen som visar vår historia från 1999 togs fram i samband med vårt 20-årsjubileum 2019. Den är fem minuter lång.