Välkommen till Transkulturellt Centrum

En resurs för dig som arbetar i hälso-, sjuk- och tandvård: Vi erbjuder stöd i patientmötet med migranter och asylsökande. I vårt uppdrag ingår också att främja hälsa och förebygga ohälsa inom samma grupper.

Affish med ordförklaringar

Tycker du också det är svårt förstå vissa ord och begrepp som handlar om migration och medborgarskap?

Så här arbetar våra hälsokommunikatörer

Filmen är 4.03 minuter lång.

Kulturformuleringsintervjun

Används när du utforskar betydelsen av kultur och kontext i mötet med din patient.