Transkulturellt Centrum

Vårt uppdrag är att öka kunskapen i transkulturella frågor hos personal inom hälso-, sjuk- och tandvård. Vi ska också främja hälsa och förebygga ohälsa bland grupper av migranter