Transkulturellt Centrum

Ett kunskapscentrum som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vi är en resurs för vårdpersonal och erbjuder stöd i patientmötet med migranter och asylsökande. Vi ska också främja hälsa och förebygga ohälsa inom samma grupper.

Affish med ordförklaringar

Tycker du också det är svårt förstå vissa ord och begrepp som handlar om migration och medborgarskap?

Hur startade Transkulturellt Centrum?

Se filmen (5 minuter) som visar centrets historia från starten 1999 fram till i dag.

Kulturformuleringsintervjun

Används när du utforskar betydelsen av kultur och kontext i mötet med din patient.