Välkommen till Transkulturellt Centrum

En resurs för dig i hälso-, sjuk- och tandvård som möter patienter med migrationsbakgrund. I vårt uppdrag ingår även att främja migranters hälsa.

Affish med ordförklaringar

Tycker du också det är svårt förstå vissa ord och begrepp som handlar om migration och medborgarskap?

Hur startade Transkulturellt Centrum?

Hur gick det till när centret startade? Filmen som visar vår historia från 1999 togs fram i samband med vårt 20-årsjubileum 2019. Den är fem minuter lång.