Listen

Utbildningar och nätverksträffar

Här hittar du utbildningar och nätverksträffar för olika yrkesgrupper - de flesta är digitala även i höst. En del mot en mindre avgift, men mycket är kostnadsfritt.

Filtrera

Filtrering

Utbildning
Webbutbildning
Nätverksträff
Föreläsning
Återställ

2022-09-05

0 - 0

Webbkurs

En webbutbildning som ger baskunskaper om hur flykt- och migrantbakgrund ökar risken för ohälsa. Den ges vid tre tillfällen under terminen.

Se mer

2022-09-05

0 - 0

Webbkurs

Webbutbildningen lyfter olika aspekter av migranters livsvillkor och ges två gånger per termin.

Se mer

2022-09-05

14 - 16

Meddelas senare

Höstens träff för kuratorer och socionomer handlar om att ge psykosocialt stöd till patienter med flykterfarenheter.

Se mer

2022-09-07

12 - 13

Digitalt via Teams

På terminens första lunchföreläsning berättar psykolog Tomas Lindegaard om sin forskning – internetbaserad kognitiv beteendeterapi för ungdomar och vuxna med migrationsbakgrund.

Se mer

2022-09-28

13 - 16.30

Digitalt via Teams

Hur anpassar vi bemötande och behandling för en mer jämlik vård? Det går vi igenom tillsammans under två halvdagar, 28 september och 5 oktober.

Se mer

2022-10-10

0 - 0

Webbkurs

En webbutbildning som ger baskunskaper om hur flykt- och migrantbakgrund ökar risken för ohälsa. Den ges vid tre tillfällen under terminen.

Se mer

2022-10-10

13 - 16

Digitalt via Teams

En mötesplats för dig som träffar nyanlända elever i Stockholmsregionen. Här har du möjlighet att diskutera aktuella frågor och dilemman med kollegor.

Se mer

2022-10-11

13.30 - 16.30

Meddelas senare

Ibland uppstår utmanande situationer i arbetet där våra olika kulturella bakgrunder och normer spelar in. Det här seminariet handlar om hur vi kan möta och hantera det som händer.

Se mer

2022-10-12

12 - 13

Digitalt via Teams

Runt om i världen utsätts hbtq-personer för förföljelse och våld. De kan vara tvungna att dölja identitet och känslor för att undvika fängelse eller dödsstraff. Många flyr för att överleva.

Se mer

2022-10-24

13.30 - 16

Digitalt via Teams

En nätverksträff för dig i elevhälsans medicinska insats, tandvård eller barnhälsovård. Höstens tema är ännu inte bestämt – håll utkik här för mer information.

Se mer

1/2