Listen

Utbildningar och nätverksträffar

Här hittar du utbildningar och nätverksträffar för olika yrkesgrupper - de flesta är digitala även i höst. En del mot en mindre avgift, men mycket är kostnadsfritt.

Filtrera

Filtrering

Utbildning
Webbutbildning
Nätverksträff
Föreläsning
Återställ

2022-11-16

12 - 13

Digitalt via Teams

Vårt språk är främsta verktyget i psykoterapi och psykologisk behandling, så när patienten inte har svenska som förstaspråk har det blivit vanligare att ge behandlingen via tolk.

Se mer

2022-11-24

13 - 16.30

Digitalt via Teams och Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4

Använd Kulturformuleringsintervjun (KFI) för att bättre se din patients behov, kontext och förväntningar.

Se mer

2022-12-02

13.30 - 16

Transkulturellt Centrum eller via länk

En årlig workshop där vi utbyter erfarenheter av Kulturformuleringsintervjun. Fokus i höst är mötet med barn och familjer på flykt.

Se mer

2022-12-08

12 - 13

Microsoft Teams

Det har presenterats en rad förändringar på migrationsområdet den senaste tiden – hur kan de komma att påverka patienter och vårdpersonal? Exempelvis har massflyktsdirektivet för ukrainska flyktingar förlängts – vad innebär det för dem som kommit till Sverige? Och vilka konsekvenser kan förslagen i Tidöavtalet få?

Se mer

1/1