Listen

Utbildningar och nätverksträffar

Här hittar du terminens utbildningar och nätverksträffar för olika yrkesgrupper. Många av dem är digitala även i vår. En del är mot en mindre avgift, men mycket är kostnadsfritt.

Filtrera

Filtrering

Utbildning
Webbutbildning
Nätverksträff
Föreläsning
Återställ

2023-03-28

15 - 16.30

Digitalt via Teams

Webbkurs

Vill du utveckla ditt arbete med tortyröverlevare? Välkommen till ett nationellt nätverk om somatiska skador, psykisk ohälsa och andra svårigheter till följd av tortyr.

Se mer

2023-03-29

13 - 16

Digitalt via Teams

En mötesplats för dig som träffar nyanlända elever i Stockholmsregionen. Här diskuterar du aktuella frågor och dilemman med kollegor.

Se mer

2023-03-29

13.30 - 16

Digitalt via Teams

Webbkurs

På vårens träff talar vi om vad psykologisk behandling innebär - och när väljer man det före psykoterapi?

Se mer

2023-04-03

0 - 0

Webbkurs

En webbutbildning som ger baskunskaper om hur flykt- och migrantbakgrund ökar risken för ohälsa. Den ges vid tre tillfällen under terminen.

Se mer

2023-04-05

13.30 - 16

Digitalt via Teams

Webbkurs

För dig i elevhälsans medicinska insats, tandvård eller barnhälsovård. På vårens träff tar vi upp ett angeläget folkhälsoproblem, nämligen ätstörningar, här med ett kulturellt perspektiv.

Se mer

2023-04-18

9 - 16.30

Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4

Vad kan vårdpersonal förvänta sig av en tolk och – vice versa – vad kan tolken förvänta sig av vårdpersonalen?

Se mer

2023-04-19

12 - 13

Digitalt via Teams

Webbkurs

Den ideella föreningen Mamma United hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv så de kan må bättre, integreras i samhället och bli en del av ett större sammanhang.

Se mer

2023-04-20

8.30 - 16.30

Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4 eller digitalt via Teams

En utbildning om att möta psykisk sjukdom hos hemlösa, där vi lär av exempel från London, Stockholm och Göteborg.

Se mer

2023-04-25

13 - 16.30

Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4

För dig som möter asylsökande och flyktingar via vårdkontakter, hälsoundersökningar, stödsamtal och tandvård.

Se mer

2023-04-26

13 - 16.30

Digitalt via Teams

Webbkurs

Personlighetssyndrom hos patienter är vanligt i psykiatrin och övrig vård – både som behandlingskrävande problematik i sig och som samsjuklighet vid andra besvär.

Se mer

1/2