Listen

Utbildningar och nätverksträffar

Här hittar du utbildningar och nätverksträffar för olika yrkesgrupper - de flesta är digitala även i vår. En del mot en mindre avgift, men mycket är kostnadsfritt.

Filtrera

Filtrering

Utbildning
Webbutbildning
Nätverksträff
Återställ

2022-05-24

14.30 - 16.30

Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4,

Använder du Kulturformuleringsintervjun (KFI) i ditt yrke? Kanske har du gått vår grundläggande KFI-utbildning och önskar ytterligare stöd att integrera verktyget i det kliniska arbetet? Eller vill du ha hjälp att hantera hinder som kan uppstå?

Se mer

2022-05-25

12 - 13

Microsoft Teams

Nästa lunchföreläsning lyfter vad flykt undan krig och tortyr gör med människor – som alla de som nu lämnar Ukraina. Till vår hjälp har vi Goran Mijaljica, Kris- och traumamottagningen i Västra Götalandsregionen, som arbetat med FN:s fredsbevarande styrkor i Demokratiska republiken Kongo.

Se mer

2022-06-09

12 - 13

Microsoft Teams

Medias tidigare starka fokus på covid-19 och vaccination har avlösts av rapportering om krigets Ukraina. Innebär det att pandemin är ett avslutat kapitel för Sveriges del eller finns fortsatta risker?

Se mer

1/1