Listen

Utbildningar och nätverksträffar

Här hittar du våra utbildningar och nätverksträffar för olika yrkesgrupper - som alla är digitala även i höst. En del mot en mindre avgift, men mycket är kostnadsfritt.

Filtrera

Filtrering

Utbildning
Webbutbildning
Nätverksträff
Återställ

2022-02-03

15 - 16.30

Microsoft Teams

Vill du utveckla ditt arbete med tortyröverlevare? Välkommen till ett nationellt nätverk om somatiska skador, psykisk ohälsa och tillitssvårigheter.

Se mer

2022-02-07

0 - 0

En webbutbildning som ger baskunskaper om hur flykt- och migrantbakgrund ökar risken för ohälsa. Den ges vid tre tillfällen under terminen.

Se mer

2022-02-07

0 - 0

Webbutbildningen lyfter olika aspekter av migranters livsvillkor och ges två gånger per termin.

Se mer

2022-02-09

13 - 16

Microsoft Teams

Välkommen till vårt återkommande seminarium om det senaste inom området migration och hälsa.

Se mer

2022-02-16

0 - 0

Microsoft Teams

Höstens uppskattade serie om rasism och diskriminering i hälso-,sjuk- och tandvård är tillbaka med nya föreläsare och ämnen.

Se mer

2022-02-23

13 - 16.30

Microsoft Teams

Det händer mycket i vår omvärld – det kan gå fort och påverka många människors liv. Här i Sverige får avlägsna men snabba maktövertaganden, krigsutbrott och andra oroligheter effekter för personal i exempelvis kommun, skola, vård och tandvård men också för volontärer som möter människor som tvingats fly.

Se mer

2022-02-24

12 - 13

Microsoft Teams

Psykisk ohälsa, såsom depression eller posttraumatiskt stressyndrom, är vanligt hos personer med migrationsbakgrund – inte minst hos de som flytt undan krig och konflikt.

Se mer

2022-03-03

13 - 14.30

Microsoft Teams

För psykologer i alla verksamheter som är intresserade av det transkulturella perspektivet.

Se mer

2022-03-12

0 - 0

En webbutbildning som ger baskunskaper om hur flykt- och migrantbakgrund ökar risken för ohälsa. Den ges vid tre tillfällen under terminen.

Se mer

2022-03-15

9 - 16

Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4

Hur kan vi ge personcentrerad vård inom de ramar som styr arbetet?

Se mer

1/3