Listen

Vårens utbildningsprogram

Välkommen till terminens utbildningar, lunchföreläsningar och nätverksträffar – digitala som fysiska. Programmet fylls på efterhand.

Filtrera

Filtrering

Utbildning
Nätverksträff
Lunchföreläsning
Återställ
Bas
Fördjupande
Avancerad
Återställ

2024-04-29

13.30 - 15.30

Digitalt via Teams

Webbkurs

Välkommen på vårens träff där vi får ta del av den senaste rapporten från Röda Korsets Högskola: ”Barn som överlever tortyr”. Det är psykolog och projektledare Ronak Tamdjidi som står för presentationen och som kan svara på dina frågor.

Se mer

2024-05-06

12 - 13

Digitalt via Teams

I Sverige lever över 50 000 personer som är adopterade från andra länder, varav 40 000 idag är vuxna. Det har varit känt länge att utlandsadopterade på gruppnivå oftare är drabbade av olika typer av psykisk ohälsa jämfört med befolkningen i stort.

Se mer

2024-05-15

12 - 13

Digitalt via Teams

Webbkurs

Sedan några år tillbaka samarbetar Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar (utanför Tanzanias kust) och norsk sjukvård för att utveckla Zanzibars psykiatriska vård. Men hur främjar man psykisk hälsa i ett fattigt land med färre vårdresurser? Vad krävs det för prioriteringar och vilka insatser är avgörande för en fungerade vård?

Se mer

2024-05-16

13 - 16.30

Transkulturellt Centrum Solnavägen 4

Strukturell rasism, det vill säga diskriminering som baseras på den sociala kategorin “ras”, finns i vården precis som i samhället i övrigt, och drabbar patienter såväl som personal.

Se mer

2024-05-28

12 - 13

Digitalt via Teams

Webbkurs

En utskällning blev startskottet för ömsesidigt lärande och kunskapsöverföring. I stadsdelen Berga i Linköping krokar ”Fråga doktorn” arm med ”Fråga patienten” – vårdpersonal och medborgare turas om att lyssna till varandra och dela med sig av kunskaper och erfarenheter.

Se mer

2024-05-29

12 - 13

Digitalt via Teams

Webbkurs

Personer som plågas av traumatiska upplevelser efter att ha flytt krig, konflikt och övergrepp får inte alltid se rättvisa skipas. I många fall ställs aldrig någon förövare till svars för förbrytelser som folkmord eller tortyr.

Se mer

1/1