Listen

Utbildningar och nätverksträffar

Välj bland terminens utbildningar och nätverksträffar - digitala så väl som fysiska - för olika yrkesgrupper.

Filtrera

Filtrering

Utbildning
Nätverksträff
Lunchföreläsning
Återställ
Bas
Fördjupande
Avancerad
Återställ

2023-12-05

13 - 16

Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4

Höstens träff för dig som möter elever med migrationsbakgrund handlar om kvinnlig könsstympning.

Se mer

2023-12-12

9.30 - 16

Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4,

Vår årliga workshop där vi utbyter erfarenheter av Kulturformuleringsintervjun (KFI). Intervjun, som väcker ett allt större kliniskt intresse, är numera inkluderad i Stockholmspsykiatrins vårdprocesskartor

Se mer

2023-12-14

12 - 13

Digitalt via Teams

Hur mår barn och unga i vårt grannland Norge? Skiljer sig den psykiska hälsan hos barn med migrationsbakgrund från andra barn? Och vilka samhällsfaktorer kan bidra till en god hälsa under barn- och ungdomsåren?

Se mer

1/1