Listen

Utbildningar och nätverksträffar

Här hittar du våra utbildningar och nätverksträffar för olika yrkesgrupper - som alla är digitala även i höst. En del mot en mindre avgift, men mycket är kostnadsfritt.

Filtrera

Filtrering

Utbildning
Webbutbildning
Nätverksträff
Återställ

2021-08-30

0 - 0

En webbutbildning som ger baskunskaper om hur flykt- och migrantbakgrund ökar risken för ohälsa. Den ges vid tre tillfällen under terminen.

Se mer

2021-09-20

0 - 0

En webbutbildning som ger baskunskaper om hur flykt- och migrantbakgrund ökar risken för ohälsa. Den ges vid tre tillfällen under terminen.

Se mer

2021-09-20, Flera tillfällen

0 - 0

Webbkurs

Psykologiskt trauma och tortyr kan synas i munnen – hur påverkar det tandläkarbesöket? En webbutbildning som ges vid två tillfällen under terminen.

Se mer

2021-09-20, Flera tillfällen

0 - 0

Webbkurs

En webbutbildning som ger baskunskaper om hur flykt- och migrantbakgrund ökar risken för ohälsa. Den ges vid tre tillfällen under terminen.

Se mer

2021-09-23

8.30 - 12

Zoom

Tillsammans med barnhälsovården i Region Stockholm driver vi nätverket SIMON för sjuksköterskor i mångkulturella och socioekonomiskt utsatta områden.

Se mer

2021-09-23

16 - 17.30

Digital plattform meddelas senare

Under höstens fyra webbinarier fördjupar vi oss i hur rasism och diskriminering kan ta sig uttryck i hälso-, sjuk- och tandvård.

Se mer

2021-09-29

13 - 16.30

: Digital plattform meddelas senare

Under två halvdagar lyfter vi vad som behöver göras, på olika nivåer, för en mer jämlik hälsa och vård.

Se mer

2021-10-04

0 - 0

Zoom

Arbetar du med flyktingar och vill stödja dem till bättre hälsa? Denna kurs ger medarbetare i kommuner, sjukvården och på Arbetsförmedlingen tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri.

Se mer

2021-10-07

13.30 - 16

Microsoft Teams

Kvotflyktingarna ökar i antal i Sverige – vad är det att vara kvotflykting sett ur barnets perspektiv? En träff för dig som möter barn och familjer med migrationsbakgrund i elevhälsans medicinska insats, tandvården eller barnhälsovården.

Se mer

2021-10-12

13 - 16.30

Microsoft Teams

För dig som möter asylsökande och papperslösa, både barn och vuxna, i samband med vård, tandvård och hälsoundersökningar.

Se mer

1/3