Att utreda  utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar

Hos oss kan du få handledning när du ska utreda patienter som har ett annat modersmål, en annan kulturell bakgrund, kontext och identitet.

Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar (Psykologiguiden) - tidigare kallat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utvecklingsstörning - ökar sårbarheten och risken för psykisk sjukdom. Sådana psykiatriska symtom kan i sin tur dölja en primär funktionsnedsättning.

Samtidigt kan långvarig psykisk ohälsa hos en patient ge komplexa besvär och beteendemönster som liknar någon form av funktionsnedsättning, men kriterierna för utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning uppfylls ändå inte.

Hur utreder man patienter med annat språk och annan kulturell bakgrund?

Utmaningen kan naturligtvis vara ännu större när patienten har annat modersmål, annan kulturell bakgrund och kontext. Hur utreder man till exempel patienter där det krävs tolk? 

Vi behöver förstå komplexiteten för att få kvalititativ information om patienten. Och vi måste sätta det kvantitativa testresultatet och symtomen i relation till patientens sociokulturella bakgrund, kontext och identi.tet. En sådan helhetsbild kan vara avgörande för differentialdiagnostiken (Wikipedia).

Vi kan hjälpa dig ta fram helhetsbilden av din patient. Boka handledning så går vi  tillsammans igenom ditt patientärende, vi stöttar med bedömning, utredning, diagnostik och, i synnerhet, behandling.