Att utreda  utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar

På Transkulturellt Centrum kan du få handledning när du ska utreda patienter som har ett annat modersmål, en annan kulturell bakgrund, kontext och identitet.

Vi vet att utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar (tidigare kallat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utvecklingsstörning) ökar sårbarheten och risken för psykisk sjukdom. Vi vet också att psykiatriska symtom i sin tur kan dölja en sådan primär funktionsnedsättning.

Samtidigt kan långvarig psykisk ohälsa hos en patient ge komplexa besvär och beteendemönster som liknar någon form av funktionsnedsättning, men kriterierna för utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning uppfylls ändå inte.

Hur utreder man patienter med annat språk och annan kulturell bakgrund?

Utmaningen kan naturligtvis bli ännu större när du ska utreda en patient med annat modersmål, annan kulturell bakgrund och kontext. Hur utreder man till exempel patienter där det krävs tolk? 

Vi behöver förstå komplexiteten för att få kvalititativ information om patienten. Och vi måste sätta det kvantitativa testresultatet och symtomen i relation till patientens sociokulturella bakgrund, kontext och identitet. En sådan helhetsbild kan vara avgörande för differentialdiagnostiken.

Att ta fram en sådan helhetsbild kan vi hjälpa dig med. Boka handledning så går vi  tillsammans igenom ditt patientärende, vi stöttar med bedömning, utredning, diagnostik och, i synnerhet, behandling.