Kompetenshöjning på din arbetsplats

När du och dina kollegor möter utmaningar i arbetet och vill stärka er kompetens kan vi komma till er. Kanske det rör kulturfrågor? Vad är ”kultur” och vilken betydelse kan den ha i patientmötet?

Många av våra uppdrag gäller kulturfrågor, bemötande och kommunikation – vårdgivare och patienter emellan. Det kan handla om att hantera egna och andras fördomar, normer, förväntningar och farhågor. Många önskar även mer kunskap om vård som inte kan anstå, tolksamtal och migrationens inverkan på hälsan.

Få hjälp vid ett tillfälle eller flera återkommande. Vi tar del av era specifika behov och skräddarsyr – i samarbete – er insats, för mellan 10 och drygt 100 deltagare. Den inleds vanligtvis med en föreläsning, följt av diskussioner i grupper. Som avslutning sammanfattar vi dagens slutsatser med förslag på hur ni går vidare.

Alla typer av verksamheter och yrkesroller kan ha nytta av stöd och utbildning på plats, eller digitalt via Teams. 

Vilken form av utbildning passar era behov?

  • Återkommande tillfällen, med möjlighet till reflektion mellan tillfällena
    (1 500 kr per tillfälle)
  • Ett längre tillfälle, till exempel vid en planeringsdag
    (1 500 kr per halvdag eller 3 000 kr per heldag)

På varje träff ges gott om tid till dialog och utbyte av erfarenheter mellan dig, dina kollegor och oss utbildare.

Det här kan ingå i kompetenshöjningen

Språkets betydelse i vården

Hur påverkas vårdens tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet av språket? Då syftar vi inte enbart på patientens kanske bristande svenska, utan också på hur du som vårdgivare utrycker dig. När behövs tolk? Och hur tillgängliga är egentligen våra bokningssystem?

Migrationens påverkan på hälsan

Hur inverkar migrationen på hälsan, inklusive munhälsan? Hur påverkas barns och vuxnas hälsa under en pågående asylprocess eller i etableringfasen?

Krig, tortyr, våld eller övergrepp?

Vad händer med en människa efter sådana händelser? Och hur identifierar, dokumenterar, behandlar och rehabiliterar man som vårdgivare dessa skador? 

Ta hjälp kulturformuleringsintervjun

Utgå från kulturformuleringsintervjun i arbetet med patienten - den gör det lättare att överbrygga kultur och kontext, och också att göra den psykiatriska diagnostiken och bedömningen