Psykosocialt stöd och behandling

Patientens hälsa påverkas av närmiljön. För att behandling ens ska vara möjlig kan sjukvården behöva stabilisera patientens livssituation genom sociala insatser. Här finns material som kan inspirera dig när du funderar på vilket stöd du kan erbjuda din patient.

Alla behöver medmänskligt stöd när de mår dåligt, men många migranter och flyktingar saknar familj här – deras anhöriga är kvar i hemlandet, kanske i fara eller så har familjen dödats i konflikter.

Att sakna stöd

När man är ensam, isolerad och kanske inte upplever sig vara välkommen i samhället man bor i, ökar det risken för sjukdom. Att inte ha stöd av familjen kan också innebära att det är svårare att söka vård eller att fullfölja en behandling, att komma ihåg att ta mediciner med mera.

Att förstå det nya samhället

Nyanlända i Sverige möts av många krav, till exempel i asyl- och etableringsprocessen. För personer som är sjuka och dessutom kanske inte talar svenska kan det vara svårt att hålla reda på information och förstå vad som händer. Onödiga missförstånd som uppstår kan skapa stress som påverkar hälsan. Ibland kan de sociala eller ekonomiska problemen vara direkt behandlingsstörande, till exempel om patienten är orolig över var hen ska bo eller hur hen ska kunna ge sina barn mat.

Vi kan stötta på olika sätt

För att ge en flykting som upplever maktlöshet en större känsla av kontroll kan du till exempel förklara hur asylprocessen fungerar. Du kan hjälpa din patient genom att samverka med olika myndigheter och se till att patientens rättigheter respekteras. Du kan välja att hjälpa till med praktiska saker, som att läsa ett myndighetsbrev eller hjälpa till att fylla i en blankett för att minska patientens oro. Då kanske patienten dessutom kan fokusera mer på vårdinsatsen efteråt och din relation med patienten förbättras.

Att arbeta tillsammans kring patientens vardagliga problem gör också att ni får tydliga gemensamma aktiviteter som du kan göra till en del av behandlingen och du kan se hur patienten blir bättre genom hur hen arbetar med att lösa problem.

När behandlingen avslutas

När din patient är färdigbehandlad behöver du försäkra dig om att hen har stöd för att kunna fortsätta må bra när er kontakt avslutats.