Inkonsekventa berättelser vid dokumentation

Vad händer om patientens berättelse inte stämmer överens med dokumentationen av sjukdom och skador? Det är inte ovanligt att det framkommer fakta som strider, eller tycks strida, emot andra uppgifter patienten lämnat.

Gör patienten uppmärksam på inkonsekvensen för att minska risk för missförstånd och ge hen möjlighet att förtydliga. Var aktsam om din allians med patienten så att inte frågan upplevs som ett ifrågasättande. Tortyröverlevare reagerar starkare än andra på negativa uttryck.

Kom ihåg att vårdpersonalens roll inte är att bevisa vem som varit förövare. Uppdraget är att dokumentera skada, sjukdom och ohälsa samt bedöma hur väl  fynden överensstämmer med det patienten sagt. Begränsa ditt utlåtande till vad du i din profession kan uttala dig om.

Svårigheter att minnas

Ibland kan patienternas uppgifter verka underliga och väcka misstankar om att de är osanna. För många personer som varit med om upprepade traumatiska händelser är det svårt att minnas namn på förövare eller i vilken ordning, datum och antal gånger hen blivit våldtagen. Det är att förvänta och är inte ett tecken på fabricering.

Viktigt att tänka på

  • Torterade personer saknar ofta tillit, vilket kan tolkas som om patienten är opålitlig eller verkar dölja något.

  • Patienter kan blanda ihop varifrån de fått pigmenteringar och ärr. Minnet är inte perfekt. Ibland påverkas vår föreställning om hur smärta uppstått av hur vi uppfattar vår kropp eller hur andra förklarat det som hänt.

Skäl att inte berätta

Tänk på att det kan finnas andra skäl till att inte berätta. En person som utsatts för sexualiserad tortyr av en förövare av samma kön undviker kanske berätta det om hen kommer från ett land där homosexualitet är kriminaliserat. Klargör i så fall svensk lagstiftning och syn på skuldbörda. Undersök också om det finns stigma kring psykisk ohälsa i patientens kultur.