Papperslösa

Att vara papperslös betecknar människor - i alla åldrar - som vistas, arbetar eller studerar i Sverige utan giltiga tillstånd. Ett alternativt begrepp är irreguljär migrant, vilket betecknar människor som saknar rättslig status i ett genomrese- eller värdland.

Det kan vara personer som kommit hit utan tillstånd, men de kan också kommit lagligt och sedan förlorat tillståndet att stanna kvar. Till papperslösa räknas också de som inte lämnat in en asylansökan eller som väljer att stanna i landet trots avslag på ansökan.

Det är olagligt att arbeta utan arbetstillstånd enligt svensk arbetsrätt och papperslösa har därmed små möjligheter till försörjning via en anställning.

Tillstånd att vistas i Sverige

I huvudsak krävs visum för att utomeuropeiska utlänningar ska få komma till Sverige. Visumet varar i 90 dagar.

Hur många papperslösa finns i Sverige?

Det är svårt att beräkna antalet papperslösa och gömda människor i Sverige. Uppskattningsvis uppehåller sig mellan 10 000 och 35 000 personer här, inklusive cirka 2 000–3 000 barn. 

Rätt till skolgång för papperslösa barn

Sedan juli 2013 har papperslösa barn rätt att gå i skolan, därmed har alla mellan 6–18 år laglig rätt till skolgång. Till skillnad från folkbokförda barn har dock inte papperslösa någon skolplikt.