Utbildning, rådgivning, konsultation och handledning

Elisabeth Bakke

Socionom fil mag
Leg psykoterapeut
Psykoterapihandledare

Malin Idar Wallin

Beteendevetare
Doktorand i transkulturell psykiatri

Frida Johansson Metso

Leg. psykolog/projektledare. Arbetar deltid (tortyrskadeprojekt)

Mona Lindqvist

Mona Lindqvist

Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Psykoterapihandledare

Mattias Strand

Överläkare
Specialistläkare i psykiatri
Med dr