Antalet flyktingar i världen ökar

För femte året i rad ökar antalet flyktingar. Nu befinner sig över 68 miljoner människor på flykt. Det visar flyktingorganet UNHCR:s årliga rapport.

I slutet av 2016 var 65,6 miljoner människor på flykt. 2017 har den siffran ökat till 68,5 miljoner. Det visar flyktingorganet UNHCR:s årliga rapport.

Rekordsiffran innefattar dels de som tvingats fly från sina hemländer men också de som tvingats fly inom sitt land eller är asylsökande. Fler än två tredjedelar kommer från Syrien, Afghanistan, Sydsudan, Myanmar och Somalia. 

Över 16 miljoner människor tvingades på flykt bara under förra året Det innebär att en person tvingades fly varannan sekund.

Krisen i Kongo, kriget i Sydsudan och rohingyers flykt från Myanmar till Bangladesh är några av de händelser i världen som under 2017 bidragit till att fler blivit flyktingar.