Kunskapsstöd

På de här sidorna finns information och material som kan vara till hjälp när du möter patienter med migrantbakgrund.

Du kan se några av våra filmade föreläsningar och även hitta film att använda som stöd i patientmötet. Här får du också veta mer om hur det fungerar att arbeta med tolk, vad vård som inte kan anstå betyder och kan ladda ner våra faktablad eller trycksaker.