Kunskapsstöd

På de här sidorna finns information och material som kan vara till hjälp när du möter patienter med migrantbakgrund.

Du kan se några av våra föreläsningar på film och även hitta film att använda som stöd i patientmötet. Här får du också veta mer om hur det fungerar att arbeta med tolk och kan ladda ner flera av våra trycksaker.