FAQ

Här finns svar på vanliga frågor om trauma, annan psykisk ohälsa, psykosocialt stöd och tvångsvård.

Trauma och annan psykisk ohälsa

Psykosocialt stöd

Kulturformuleringsintervjun (KFI)

Psykiatrisk tvångsvård