Våra projekt

Här presenterar vi de projekt vi driver eller deltar i.

Hur mår personer med eritreansk och etiopisk bakgrund i Stockholm?

Vi utforskar psykisk hälsa, vårdsökande och erfarenheter av migration hos personer med eritreansk och etiopisk bakgrund i Stockholm. Hur gruppens  upplevelser av krig och flykt påverkar efterföljande generationer är i fokus.

Stöd till nyanlända i samverkan med Welcome House

Tillsammans med Welcome House – som stöttar nyanlända under deras första tid i Stockholms stad – driver vi projektet "Hälsofrämjande insatser för nyanlända".

Hur ser sverigefinnar i Stockholm på hälsa och välfärd?

Sverigefinnar är en av fem nationella minoriteter och Region Stockholm ett finskt förvaltningsområde. Då hälso- och sjukvården vill veta mer om målgruppens hälsa och vårdbehov, gör vi en intervjustudie om deras syn på hälsa och välfärd, hur man söker hjälp och hur vården bör utvecklas.  

Samisk hälsa i Region Stockholm

Samer är en av fem nationella minoriteter och erkänt som urfolk av Sveriges riksdag. Det betyder att hälso- och sjukvården har särskilda skyldigheter att tillgodose gruppens behov. I länet bor ungefär 2000 av Sveriges runt 20 000 samer.

Hur fungerade hälsokommunikationen under pandemin?

Våra kollegor ska tillsammans med Uppsala universitet följa upp Region Stockholms kommunikation om covid-19 och vaccination, riktad till personer med annat förstaspråk än svenska.