Våra projekt

Här presenterar vi de projekt vi driver eller är delaktiga i.

Hur fungerade hälsokommunikationen under pandemin?

Våra kollegor ska tillsammans med Uppsala universitet följa upp Region Stockholms kommunikation om covid-19 och vaccination, riktad till personer med annat förstaspråk än svenska. 

Sverigefinnar i Stockholm: Psykisk hälsa, vårderfarenheter och vårdbehov

Sverigefinnar är en av fem nationella minoriteter i Sverige, och Region Stockholm en av tolv regioner som utgör finska förvaltningsområden. Då hälso- och sjukvården behöver mer kunskap om målgruppens hälsoläge och vårdbehov, gör Transkulturellt Centrum en intervjustudie om deras syn på hälsa och välfärd, hur och var man söker hjälp och hur man vill att hälso- och sjukvården utvecklas.  

Samisk hälsa i Region Stockholm

Samer är en av fem nationella minoriteter i Sverige och även erkänt som urfolk av Sveriges riksdag. Därmed har hälso- och sjukvården – och andra myndigheter – särskilda skyldigheter att tillgodose gruppens behov. I Stockholms län bor ungefär 2000 av Sveriges runt 20 000 samer.