Rådgivning, konsultation och handledning

Vi hjälper dig som jobbar i vården när du har frågor kring patienter med annan kulturell bakgrund.

Dina frågor kan till exempel handla om:

• Hälsa och kultur
• Bemötande och förståelse
• Bedömning och behandling
• Patientens rätt till vård
• Munhälsa

Ingen fråga är för liten eller för stor - ring eller mejla och bolla dina frågor med oss. Besök oss på centret eller så kommer vi till din arbetsplats. Du kan också boka in ett digitalt möte. Vi har tystnadsplikt och vår hjälp är kostnadsfri.

Rådgivning

Vänd dig till oss för att få råd i transkulurella frågor, som till exempel 
migration, asyl, kulturmöten och tillgång till vård.

Konsultation

En konsultation ger dig kompletterande kunskaper och färdigheter i transkulturella frågor. Den kan ge dig en större förståelse för de problem som kan uppstå i vårdens kulturmöten, till exempel kommunikations- eller bedömningssvårigheter i mötet med en patient. Vi ger konsultation individuellt och till enskilda eller multidisciplinära yrkesgrupper.

Handledning

Genom vår handledning får du fördjupad kunskap utifrån ett transkulturellt perspektiv i specifika patientärenden. Syftet med handledningen är att skapa en helhetsbild av din patients besvär för att underlätta bedömning, diagnostik och, i synnerhet, behandling.

All handledning ges individuellt eller i grupp, både enskilda eller multidisciplinära yrkesgrupper.