Råd och stöd

Vi hjälper dig som jobbar i vården när du har frågor kring patienter med annan kulturell bakgrund.

Det kan till exempel handla om:

• Hälsa och kultur
• Bemötande och förståelse
• Bedömning och behandling
• Patientens rätt till vård
• Munhälsa

Ingen fråga är för liten eller för stor - ring eller mejla och bolla dina frågor med oss. Du kan också besöka oss på centret eller boka ett digitat möte. Vi kan även träffas på din arbetsplats. Vi har tystnadsplikt och vår hjälp är kostnadsfri.

Du kan få tre olika typer av stöd beroende på hur ditt specifika problem ser ut.

Rådgivning

Vänd dig till oss för allmänna råd i transkulturella frågor, som till exempel 
migration, asyl, kulturmöten och tillgång till vård.

Det här har andra frågat om

Konsultation

En konsultation ger dig kompletterande kunskaper och färdigheter i transkulturella frågor. Den kan ge dig en större förståelse för de problem som kan uppstå i vårdens kulturmöten, till exempel kommunikations- eller bedömningssvårigheter i mötet med en patient. Vi ger konsultation individuellt och till enskilda eller multidisciplinära yrkesgrupper.

Handledning

Genom vår handledning får du fördjupad kunskap utifrån ett transkulturellt perspektiv i specifika patientärenden. Syftet med handledningen är att skapa en helhetsbild av din patients besvär för att underlätta bedömning, diagnostik och, i synnerhet, behandling.

All handledning ges individuellt eller i grupp, både enskilda eller multidisciplinära yrkesgrupper.