Vård och andra rättigheter för personer som flytt kriget i Ukraina

På den här sidan samlar vi aktuell information – och länkar till betrodda källor – för vårdpersonal som möter flyktingar från Ukraina. Informationen kan även vara relevant för personer som möter flyktingarna i andra sammanhang.

Sedan 3 mars – när EU aktiverade sitt massflyktsdirektiv – kan ukrainska medborgare på flykt få omedelbart skydd och tidsbegränsade uppehållstillstånd i Sverige och andra EU-länder.

Rätt till vård beroende på ålder

I Sverige får flyktingarna ett uppehållstillståndskort (UT-kort) som gäller ett år, enligt lagen om mottagandet av asylsökande (LMA). Lagen innebär bland annat att personer under 18 år har samma rätt till hälso-, sjuk-och tandvård som folkbokförda. De som fyllt 18 år ska erbjudas vård och tandvård som inte kan anstå samt mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Båda grupper får, precis som asylsökande, ett reservnummer att använda i kontakten med vården.

Massflyktsdirektivet för ukrainska flyktingar

För dessa flyktingars del ska vårdgivare, från 1 april, utgå ifrån reglerna om rätt till hälso- och sjukvård baserat på personers status i landet.

De flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet, och kan söka ett sådant uppehållstillstånd är:

1) ukrainska medborgare bosatta i Ukraina före 24 februari 2022.

2) statslösa personer, och medborgare i andra tredjeländer än Ukraina, som uppbär internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina före 24 februari 2022. De ska ha varit lagligen bosatta i Ukraina.

3) familjemedlemmar till personer enligt punkt 1 och 2.

4) ukrainska medborgare som befunnit sig i Sverige från och med 30 oktober 2021.

Vårdgivare ska hantera och registrera personer, som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, som asylsökande. Dessa personer har även möjlighet att ansöka om asyl, och de handläggs då som asylsökande i övrigt.

Personer som inte sökt tillstånd hos Migrationsverket (alltså asyl eller uppehållstillstånd via massflyktingsdirektivet) ska sjäva betala hälso- och sjukvård samt eventuella läkemedel.

Hälsoundersökning

De ukrainska flyktingarna erbjuds hälsoundersökning, och utöver befintliga åtta asylmottagningar som kallar asylsökande och massflyktingar, har Region Stockholm öppnat den tillfälliga verksamheten ”Central hälsoundersökningsmottagning” vid gamla Karolinska sjukhuset. 

Mer information finns på Vårdgivarguiden.