Hälsofrämjande insatser till barnfamiljer (Habibi*)

Vi erbjuder ett kultur- och språkanpassat hälsostöd. Syftet är att främja hälsosamma vanor och förebygga övervikt och obesitas hos gravida och barnfamiljer med migrationsbakgrund. 

Hälsostöd i ett tidigt skede ska underlätta för familjerna att göra mer hälsosamma val under barnets uppväxt. 

Stödets fyra delar

Individuellt stöd

Vi träffar föräldrar och blivande föräldrar på barnavårdscentralen och  barnmorskemottagningen och ger individuellt stöd. Det kan också vara i form av telefonsamtal, videomöten via SLSO:s Alltid öppet, hembesök, en promenad eller hjälp med kontakter för relevant behandling. Vi erbjuder stöd på arabiska, sorani, badinani, kurmancî, syrianska, turkiska, armeniska, ryska, engelska, svenska och lätt svenska. Ytterligare språk kan komma att bli aktuellt.

Handledning och konsultation

Vi stöttar personal på olika mottagningar och andra arenor i deras arbete att samtala med målgruppen om hälsosamma vanor på ett individanpassat och kulturflexibelt sätt.

Områdesstöttande aktiviteter

Vi ordnar stöttande aktiviteter i lokalsamhället, som föreläsningar på öppna förskolan, kontakter med stadsdelsförvaltningen, stavgång, promenadgrupper eller butiksvandringar.

Anpassat material

Vi utvecklar och implementerar material som stöttar hälsosamma vanor, till exempel Mjölkbilden (pdf) ovan, Mata med nappflaska (pdf) Sockeraffischen (pdf) och Öka-byt-ut-Minska (pdf). Arbetar du i en annan region än Stockholm och vill använda två första pdf:erna med din egen regionlogga? Kontakta Larios Malki så får du tillgång till redigerbara filer. 

På Vårdgivarguiden kan du beställa bildmaterial att använda i samtal om hälsosamma levnadsvanor. Det är anpassat för både vuxna(pdf) och barn(pdf). Ingår gör också handledningar för att samtala med vuxna(pdf) respektive barn(pdf).