Vi som arbetar här

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till alla medarbetare.

Elisabeth Bakke

Socionom fil mag
Leg psykoterapeut
Handledare och lärare i psykoterapi

Mia Bramsgård

Samordnare för kultur- och språkanpassade hälsofrämjande insatser till barnfamiljer
Projektledare SOB Sund start

Sofie Bäärnhielm

Sektionschef
Överläkare
Docent

Eva Eastwood

Eva Eastwood

Forskningsassistent i projekt om samers hälsa

Haibe Hussein

Samordnare hälsokommunikation

Frida Johansson Metso

Leg. psykolog/projektledare. Arbetar deltid (tortyrskadeprojekt)

Mona Lindqvist

Mona Lindqvist

Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Psykoterapihandledare

Mattias Strand

Överläkare
Specialistläkare i psykiatri