Vi som arbetar här

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till alla medarbetare.

Mia Bramsgård

Samordnare hälsokommunikation - Övervikt hos barn
gravida och föräldrar

Sofie Bäärnhielm

Sektionschef
överläkare
docent

Haibe Hussein

Samordnare hälsokommunikation

Malin Idar Wallin

Beteendevetare

Mona Lindqvist

Mona Lindqvist

Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Psykoterapihandledare