Vi som arbetar här

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till alla medarbetare.

Mia Bramsgård

Samordnare hälsokommunikation - Övervikt hos barn
gravida och föräldrar

Sofie Bäärnhielm

Sektionschef
överläkare
docent

Eva Eastwood

Eva Eastwood

Forskningsassistent i projekt om samers hälsa

Haibe Hussein

Samordnare hälsokommunikation

Frida Johansson Metso

Leg. psykolog/projektledare. Arbetar deltid (tortyrskadeprojekt)

Mona Lindqvist

Mona Lindqvist

Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Psykoterapihandledare

Mattias Strand

Överläkare
Specialistläkare i psykiatri