Vi som arbetar här

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till alla medarbetare.

Mia Bramsgård

Samordnare hälsokommunikation - Övervikt hos barn
gravida och föräldrar

Sofie Bäärnhielm

Sektionschef
överläkare
docent

Haibe Hussein

Samordnare hälsokommunikation

Malin Idar Wallin

Beteendevetare

Mona Lindqvist

Mona Lindqvist

Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Psykoterapihandledare

Mattias Strand

Överläkare
Specialistläkare i psykiatri