Så arbetar vårdens professioner med tortyrskadade

I korta filmer, flertalet runt tio minuter, berättar olika professioner hur de bemöter personer som varit utsatta för tortyr.

Filmerna är framtagna inom ramen för det nationella nätverket för migration och hälsa, av regionerna Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Östergötland.

Läkarens arbete med tortyrskadade

Gunilla Brodda Jansen, docent och specialist i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring, förklarar varför det är betydelsefullt som läkare att ställa frågor om tortyr i mötet med patienter med smärtproblematik.

Fysioterapeutens arbete med tortyrskadade

Carolina Gonzales, fysioterapeut på Flyktingmedicinskt centrum i Region Östergötland, berättar hur hon arbetar med tortyrskadade patienter. Det är viktigt att vara uppmärksam på om patientens smärta beror på övergrepp och om olika redskap kan påminna om tortyrsituationen.

Barnpsykologens arbete med tortyrskadade barn

Johan Andersson, leg psykolog, talar om en patientgrupp som sällan uppmärksammas – tortyrskadade barn. Han visar hur deras upplevelser av tortyr kan skilja sig från vuxnas och ge långtgående konsekvenser.

Tandvård till tortyrskadade

Carin Klefbom, leg tandhygienist, tar upp hur svår undersökningen av tänder och mun kan vara för tortyrskadade, och vad som indikerar att övergrepp kan ha skett. Hon lyfter även samverkan med andra aktörer som en, i stor utsträckning, förutsättning för en god behandlingsinsats.

Fler filmer om tandvård