Rapport om personer med funktionsnedsättning i asyl- och etableringsprocessen

Myndigheten för delaktighet har tagit fram en rapport som beskriver situationen för personer med funktionsnedsättning som befinner sig i asyl- och etableringsprocessen.

I rapporten ges aktuell kunskap om situationen för personer med funktionsnedsättning utifrån asyl- och etableringsprocessernas olika steg. Syftet är att ge underlag för överväganden om insatser och eventuella fördjupande studier för att förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning i dessa processer.