Ny rapport om hälsoundersökningar för asylsökande

Hälsoundersökning för asylsökande och nyanlända fyller en viktig funktion ur flera avseenden, det visar den rapport som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) gjort.