Ge rätt stöd till traumatiserade flyktingar

"Psykisk ohälsa. Både för individ och samhälle är det viktigt att flyktingar med traumatiska erfarenheter av tortyr, krig och flykt som är i behov av vård får det."

Artikel i Dagen Samhäle av Emma Envall Ryman, projektledare Landa, Röda Korsets Center för torterade flyktingar,